Information i forbindelse med dødsfald

Hjælp i forbindelse med dødsfald.

Når der sker et dødsfald i familien eller i nærmeste omgangskreds, er det ofte uden forvarsel. Selv i de tilfælde, hvor man er forberedt, har tiden optil, været brugt på omsorg og praktiske gøremål i forbindelse med afdøde.

Problemstillinger, samt håndtering af de ting som skal udredes og ordnes opleves overvældende.

Denne hjemmeside skal ses som en mulighed for hurtigt at skabe overblik over de nødvendige ting, som skal gøres.

Derudover også at skabe overblik over de mange alternative muligheder som findes i forbindelse med begravelser.

Samtidig er det et ønske om at skabe mere synlighed i det offentlige rum om de afledte problemstillinger i forbindelse med Dødsfald.

Mange menneske mister fodfæstet i deres liv, når en pårørende går bort. Vores opfattelse er at der eksistere et egentlig tabu om dette evne.

Denne hjemmeside har til formål at løse dette problem.

vi er åbne for forbedringer, kommentarer og erfaringer som kan komme andre mennesker til gode.